นิฟตี้ เทส

ผู้นำด้านการตรวจคัดกรองระดับโลก

สาระความรู้

shutterstock_526164670

รู้หรือไม่??? คุณแม่ตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 35 ปี ก็มีความเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมได้

ในประเทศไทย แต่ละปีมีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 800,000 ราย ในจำนวนนี้ให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ 800-1,000 ราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แนะนำให้หญิงที่ตั้งครรภ์วัย 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ แต่จากการเก็บสถิติของเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรม กลับพบว่าร้อยละ 75-80 เป็นเด็กที่เกิดจากแม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี

b5bd65a326ebf503bbde74a572a579f9

รู้ก่อนจะสายเกินไป โรคที่เกิดจาก Trisomy ไม่มีทางรักษาได้

การเปลี่ยนแปลงของยีนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ซึ่งทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมในเด็กได้ ปัจจุบันนี้โรคทางพันธุกรรมเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการรักษาจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการตรวจอาการ และโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคดาวน์ซินโดรมซึ่งเป็นหนึ่งในโรคทางพันธุกรรม โดยสาเหตุหลักอาจไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดของยีน แต่เป็นสาเหตุจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น อายุของแม่ ความผิดปกติของไข่ ฯลฯ ซึ่งดาวน์ซินโดรมเป็นโรคที่รู้จักกันในชื่อTrisomy 21 เนื่องจากจำนวนของโครโมโซมคู่ที่ 21 มีการเพิ่มขึ้น โดยอัตราการเกิด Trisomy 21 กับเด็กในครรภ์ อยู่ที่ 1 รายต่อ 800 ราย