นิฟตี้ เทส
ผู้นำด้านการตรวจคัดกรองระดับโลก

คุณแม่ที่ควรรับการตรวจคัดกรองนิฟตี้

 • คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ และคุณแม่กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
 • คุณแม่ตั้งครรภ์เดี่ยว ครรภ์แฝด หรือคุณแม่อุ้มบุญ
 • คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วมีภาวะ Vanishing twin syndrome (แฝดเกิดการฝ่อ 1 ใบ)
 • คุณแม่ตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการตั้งครรภ์
 • คุณแม่ที่กังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำ
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ผลการตรวจคัดกรองวิธีอื่นให้ผลบวก แต่ไม่ต้องการเจาะน้ำคร่ำ
 • คุณแม่ที่มีภาวะอื่นๆ เช่น แผลเป็นขนาดใหญ่บริเวณผนังหน้าท้อง เนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่
 • ประวัติการคลอดก่อนกำหนด ภาวะปากมดลูกสั้น และภาวะมีบุตรยาก

คุณแม่ที่ควรรับการตรวจคัดกรองนิฟตี้

 • คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ และคุณแม่กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
 • คุณแม่ตั้งครรภ์เดี่ยว ครรภ์แฝด หรือคุณแม่อุ้มบุญ
 • คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วมีภาวะ Vanishing twin syndrome (แฝดเกิดการฝ่อ 1 ใบ)
 • คุณแม่ตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการตั้งครรภ์
 • คุณแม่ที่กังวลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำ
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ผลการตรวจคัดกรองวิธีอื่นให้ผลบวก แต่ไม่ต้องการเจาะน้ำคร่ำ
 • คุณแม่ที่มีภาวะอื่นๆ เช่น แผลเป็นขนาดใหญ่บริเวณผนังหน้าท้อง เนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่
 • ประวัติการคลอดก่อนกำหนด ภาวะปากมดลูกสั้น และภาวะมีบุตรยาก
Group 426

3M+

จำนวนการส่งตรวจจากทั่วโลก
กว่า 3 ล้าน ตัวอย่าง

Group 423

10

เหมาะกับอายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์
และเจาะเลือดแม่เพียง 10 ml เท่านั้น

Group 425

>99%

ประสิทธิภาพในการตรวจ
มากกว่า 99%

Group 427

10

รายงานผลภายใน
10 วันทำการ

Group 424

0%

ไม่มีความเสี่ยง
ต่อการแท้งของลูกน้อย

Group 422

147,000

มีการทดสอบ และได้รับการยอมรับ
จากหญิงตั้งครรภ์มาแล้วกว่า 147,000 ราย

แพ็คเกจนิฟตี้

Mask Group 34
Trisomies
Trisomy 21 (ดาวน์ซินโดรม)
Trisomy 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม)
Trisomy 13 (พาทัวซินโดรม)
ระบุอัตลักษณ์เพศ
ชาย/หญิง
Trisomies
Trisomy 9
Trisomy 16
Trisomy 22
Trisomy อื่นๆ
ความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศ
Monosomy X (เทอร์เนอร์ซินโดรม)
XXY (ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม)
XXX (ภาวะเกินมาของโครโมโซม X)
XYY (จาค็อบส์ซินโดรม)
Microdeletion / Duplication
84 รายการ ของโครโมโซมที่มีการขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นมา
Mask Group 32
Trisomies
Trisomy 21 (ดาวน์ซินโดรม)
Trisomy 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม)
Trisomy 13 (พาทัวซินโดรม)
ระบุอัตลักษณ์เพศ
ชาย/หญิง
ความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศ
Monosomy X (เทอร์เนอร์ซินโดรม)
XXY (ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม)
XXX (ภาวะเกินมาของโครโมโซม X)
XYY (จาค็อบส์ซินโดรม)
Mask Group 33
Trisomies
Trisomy 21 (ดาวน์ซินโดรม)
Trisomy 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม)
Trisomy 13 (พาทัวซินโดรม)
การตรวจหาโครโมโซม Y

Package Test Options

Mask Group 34

Trisomies

Trisomy 21 (ดาวน์ซินโดรม)

Trisomy 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม)

Trisomy 13 (พาทัวซินโดรม)

Trisomy 9

 Trisomy 16

 Trisomy 22

Trisomy อื่นๆ

ระบุอัตลักษณ์เพศ

ชาย/หญิง

ความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศ

Monosomy X (เทอร์เนอร์ซินโดรม)

  XXY (ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม)

XXX (ภาวะเกินมาของโครโมโซม X)

XYY (จาค็อบส์ซินโดรม)

Microdeletion / Duplication

84 รายการ ของโครโมโซมที่มีการขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นมา

Mask Group 32

Trisomies

Trisomy 21 (ดาวน์ซินโดรม)

Trisomy 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม)

Trisomy 13 (พาทัวซินโดรม)

ระบุอัตลักษณ์เพศ

ชาย/หญิง

ความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศ

Monosomy X (เทอร์เนอร์ซินโดรม)

XXY (ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม)

XXX (ภาวะเกินมาของโครโมโซม X)

XYY (จาค็อบส์ซินโดรม)

Mask Group 33

Trisomies

Trisomy 21 (ดาวน์ซินโดรม)

Trisomy 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม)

Trisomy 13 (พาทัวซินโดรม)

การตรวจหาโครโมโซม Y

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจความผิดปกติของโครโมโซม

 • ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

  0%
 • Serum Integrated Screening ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 15 สัปดาห์

  0%
 • Quad Screening ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 15 สัปดาห์

  0%
 • First Trimester Screening ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

  0%

ขั้นตอนการดำเนินงาน

test

ขั้นตอน 1

แพทย์สั่งตรวจ

test-tube

ขั้นตอน 2

เก็บตัวอย่างเลือด

truck

ขั้นตอน 3

นำส่งตัวอย่างไปยัง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์

stethoscope

ขั้นตอน 4

รายงานผลกับแพทย์

สาระความรู้

shutterstock_526164670

รู้หรือไม่??? คุณแม่ตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 35 ปี ก็มีความเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมได้

ในประเทศไทย แต่ละปีมีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 800,000 ราย ในจำนวนนี้ให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ 800-1,000 ราย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แนะนำให้หญิงที่ตั้งครรภ์วัย 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ แต่จากการเก็บสถิติของเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรม กลับพบว่าร้อยละ 75-80 เป็นเด็กที่เกิดจากแม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี

b5bd65a326ebf503bbde74a572a579f9

รู้ก่อนจะสายเกินไป โรคที่เกิดจาก Trisomy ไม่มีทางรักษาได้

การเปลี่ยนแปลงของยีนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ซึ่งทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมในเด็กได้ ปัจจุบันนี้โรคทางพันธุกรรมเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการรักษาจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการตรวจอาการ และโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคดาวน์ซินโดรมซึ่งเป็นหนึ่งในโรคทางพันธุกรรม โดยสาเหตุหลักอาจไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดของยีน แต่เป็นสาเหตุจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น อายุของแม่ ความผิดปกติของไข่ ฯลฯ ซึ่งดาวน์ซินโดรมเป็นโรคที่รู้จักกันในชื่อTrisomy 21 เนื่องจากจำนวนของโครโมโซมคู่ที่ 21 มีการเพิ่มขึ้น โดยอัตราการเกิด Trisomy 21 กับเด็กในครรภ์ อยู่ที่ 1 รายต่อ 800 ราย

วารสารวิชาการ
Zhang, H., et al. (2015). Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146,958 pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol, 45(5), 530-538. doi: 10.1002/uog.14792
Lau, T. K., el at. (2013). Non-invasive prenatal screening of fetal Down syndrome by maternal plasma DNA sequencing in twin pregnancies. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2013 Mar;26(4): 434-7

ดาวน์โหลด